Featured image of post Blade Runner

Blade Runner

پشت فیلم blade runner ایده جذابی هست که من خیلی دوست دارم. کلیت داستان به این شکل هست که دنیا تونسته از انسان clone هایی بسازه و از اونها برای پیشرفت و کار های سخت استفاده کنه، مثلا توی جنگ بجای سرباز واقعی استفاده می‌شن، اگه قراره ماموریت خطرناکی مثل اکتشاف توی فضا و یا دستگیری یک مجرم خطرناک کسی رو بفرستن، چی بهتر از یه کلون که جون انسان واقعی به خطر نیوفته؟

اما از جایی به بعد کلون ها تغییر می‌کنند و دیگه برده بودن رو قبول نمی‌کنن، سعی می‌کنن فرار کنند و دستور انسان ها سرپیچی کنند. اما اینکار هم فایده‌ای نداره، چون انسان ها کلون های دیگه‌ای می‌سازند که کارشون پیدا کردن و کشتن کلون هایی هست که فرار کردن، به این شغل که مامولا شغل کلون ها هست می‌گن blade runner.

این روند یکم شبیه یک loop هست، ساخت clone هایی که clone ها رو بکشه درصورتی که همین clone ها فرار می‌کنند و دوباره clone های دیگه‌ای میان سراغ اینها.

باید بگم که balde runner چندین سری فیلم هست، حتی یک سریال انیمیشنی هم داره.


blade runner 1 blade runner 2

blade runner 3 blade runner 4

blade runner 5 blade runner 6

blade runner 7 blade runner 8

blade runner 9 blade runner 10

blade runner 11 blade runner 12

blade runner 13 blade runner 14

blade runner 15 blade runner 16

blade runner 17 blade runner 18

blade runner 19 blade runner 20

blade runner 21 blade runner 22

blade runner 23 blade runner 24

blade runner 25 blade runner 26

blade runner 27 blade runner 28

blade runner 29 blade runner 30

blade runner 31 blade runner 32

blade runner 33 blade runner 34

blade runner 35 blade runner 36

blade runner 37 blade runner 38

blade runner 39 blade runner 40

blade runner 41 blade runner 42

blade runner 43 blade runner 44

blade runner 45 blade runner 46

blade runner 47 blade runner 48

blade runner 49 blade runner 50

blade runner 51 blade runner 52

blade runner 53 blade runner 54

blade runner 55 blade runner 56

blade runner 57 blade runner 58

blade runner 59 blade runner 60

blade runner 61 blade runner 62

blade runner 63 blade runner 64

blade runner 65 blade runner 66

blade runner 67 blade runner 68

blade runner 69 blade runner 70

blade runner 71 blade runner 72

blade runner 73 blade runner 74

blade runner 75 blade runner 76

blade runner 77 blade runner 78

blade runner 79 blade runner 80

blade runner 81

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
comments powered by Disqus
قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy