Featured image of post متغیر در rust

متغیر در rust

تعریف متغیر

در هر زبانی تعریف متغیر سینتکس خودش را دارد. مثلا اگر زبان های خانواده c را کار کرده باشید (مثل c++, c#) متوجه می‌شوید که نوع داده‌ای متغیر، قبل از اسم آن تعریف می‌شود. و یا مثلا توی زبان پایتون تعریف نوع داده‌ای یک متغیر حتی اهمیتی هم ندارد!

انواع نوع داده یا date types را توی پست بعدی می‌نویسم

توی زبان rust بعد از اسم متغیر، نوع آن نوشته می‌شود. مثلا برای تعریف یک متغیر عددی به اندازه یک بایت از کلمه کلیدی i8 بعد اسم استفاده می‌کنیم. البته قبل از اسم هر متغیر هم ما باید از کلمه کلیدی let استفاده کنیم.

1
2
//let name: type = value;
let age: i8 = 22;

متغیر های تغییرپذیر

توی زبان rust هر متغیری که تعریف می‌کنیم غیر قابل تغیر است. توی مثال بالا من پیشفرض مقدار 22 را برای متغیر age قرار داده‌ام، حالا اگر بخواهم مقدار آن را به 23 تغیر بدهم به ارور می‌خورم

1
age = 23;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `age`
 --> src/main.rs:3:5
 |
2 |   let age: i8 = 22;
 |     ---
 |     |
 |     first assignment to `age`
 |     help: consider making this binding mutable: `mut age`
3 |   age = 23;
 |   ^^^^^^^^ cannot assign twice to immutable variable

خب برای همین اگر می‌خواهیم مقدار متغیری را تغییر بدهیم آن را باید از اول مشخص کنیم. مشخص کردن آن با کلمه کلیدی mut بعد از کلمه let است. کلمه mut مخفف mutable به معنی قابل تغییر است. خب بیایید اینکار را برای مثال اولیه انجام بدهیم.

1
2
let mut age: i8 = 22;
age = 23;
comments powered by Disqus
قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy