Featured image of post اسنپ شات گرفتن از یک صفحه سایت با تمامی فایل های وابسته‌‌ش(عکس، استایل، جاوا اسکریپت)

اسنپ شات گرفتن از یک صفحه سایت با تمامی فایل های وابسته‌‌ش(عکس، استایل، جاوا اسکریپت)

زمانی که مقاله یا پستی را می‌خوانم، گاهی احساس می‌کنم ممکنه یک مطلب را فراموش کنم. مثلا اگه مقاله‌ای از ویرگول درباره یک دستور لینوکس بخوانم، برای اینکه مطلبش را فراموش نکنم باید هرزگاهی به پست سر بزنم و مطالب را مرور کنم. اما فکر کنید مطلب درباره برنامه‌ای باشد که می‌توان با استفاده از آن سانسور را دور زد، ویرگول احتمالا آن مطلب را حذف می‌کند.

 • چه راهی برای ذخیره پست پشنهاد می‌کنید که بعدا بتوان آن را بارها مرور کرد؟

 • اگر پست از سایت منبع حذف شود، و یا حتی خود سایت دیگر در دسترس نباشد، باز هم پستی که ذخیره کرده‌اید در دسترس است؟

در این پست با استفاده از ابزار wget یک پست را با تمامی وابستگی هایش مانند عکس ها، فایل های js، فایل های css دانلود می‌کنیم و روی سیستم خودمان ذخیره می‌کنیم تا حتی اگر سایت در دسترس نباشد و یا پست از منبع حذف شد، پست به صورت افلاین در دسترس بماند.


wget

می‌دونید که wget یک ابزار پیشرفته برای دانلود فایله، قابلیت های زیادی که داره باعث شده بعد از سالها که ابزار های پیشرفته دانلود هم نوشته شدن، همچنان wget استفاده بشه. این برنامه روی اکثر توزیع های لینوکس به صورت دیفالت نصبه پس بیایید بدون تلف کردن وقت سوییچ های مهم برای میرور کردن یک صفحه سایت رو برسی کنیم.Ⅰ. --adjust-extension, -E

شاید شما هم سایتی هایی را دیده باشید که url صفحه هایشان با پسوند .asp به پایان می‌رسند. برای مثال نگاهی به این آدرس بیاندازید https://www.w3schools.com/python/default.asp همانطور که می‌بینید با asp به پایان می‌رسد. زمانی که شما این صفحه را دانلود کنید، این صفحه بجای پسوند html. با پسوند asp. ذخیره خواهد شد.

به همین دلیل ما از این سوییچ استفاده می‌کنیم تا صفحه ها را با پسوند html. ذخیره کنیم.


1
2
3
$ https://example.com/some/where

# where.htmlⅡ. --span-hosts, -H

اگر حتی فقط یک صفحه را میرور می‌کنیم، آن صفحه ممکن است به فایل های خارج از سایت که به روی یک CDN قرار گرفته اند نیاز داشته باشد، مثل عکس ها و یا style sheet ها. از اینرو وقتی شما یک صفحه را میرور می‌کنید wget فایل های خارج از سایت را دانلود نخواهد کرد.

پوشش دادن فایل های خارج از سایت با استفاده از این سوییچ انجام داده می‌شود. وقتی این سوییچ را روشن کنید wget همه لینک ها از جمله لینک هایی زیر دامنه را هم دانلود خواهد کرد، مگر اینکه عمق پوشش دادن را محدود کنید.Ⅲ. --convert-links, -k

یک صفحه را که میرور کردیم با توجه به اینکه فایل های پیشیاز مثل عکس و استایل ها را هم دانلود کردیم، وقتی فایل را با مرورگر باز کنیم همچنان صفحه html ما به فایل های داخل سایت منبع لینک شده است و فایل های پیشنازش را حتی با اینکه روی سیستم داریم، باز هم از آدرس خارجی دریافت می‌کند و نمایش می‌دهد.

برای اینکه یک صفحه فایل های پیشنیازش را از فایل هایی که در کنار صفحه اصلی دانلود کرده است بگیرد، از این سوییچ استفاده می‌کنیم. این سوییچ تمامی لینک ها را به لینک های داخلی تبدیل می‌کند و صفحه موقع لود شدن از فایل های داخلی استفاده می‌کند.Ⅳ. --page-requisites, -p

این سوییچ باعث می‌شود که wget تمامی فایل های ضروری برای درست نمایش داده شدن html را دانلود کند. این فایل ها شامل عکس ها، استایل ها و یا صدا ها می‌شود.Ⅴ. --no-directories, -nd

به صورت پیشفرض زمانی که صفحه‌ای با این ادرس را دانلود کنیم

https://example.com/some/where/page.html

برنامه wget این صفحه و فایل های مورد نیازش را به این صورت ذخیره خواهد کرد

some/where/page.html/.

اما با استفاده از سوییچ nd- آن صفحه و فایل های مورد نیازش فقط داخل یک دایرکتوری ذخیره خواهد شد. به این صورت

page.html/.

با فعال کردن این سوییچ wget صفحه و فایل های پیشنیاز را داخل دایرکتوری فعلی ذخیره خواهد کرد. و اگر نام یک فایل بیش از یکبار تکرار شود، به نام فایل پسوند اضافه خواهد شد.مثال کاربردی و خروجی

 • برای مثال من یک پست توی ویرگول که آموزش الگوریتم RSA هست رو دانلود می‌کنم.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
┌─[loading] [/tmp/virgool] [0] 
└──〉wget -nd -E -p -k -H https://vrgl.ir/c3fVa
--2022-01-18 06:41:03-- https://vrgl.ir/c3fVa
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://virgool.io/@Novo/rsa-encryption-ao1poasym4cf [following]
--2022-01-18 06:41:04-- https://virgool.io/@Novo/rsa-encryption-ao1poasym4cf
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘c3fVa.html’

c3fVa.html             [ <=>                         ] 61.30K  200KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:06 (200 KB/s) - ‘c3fVa.html’ saved [62773]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:06-- https://virgool.io/robots.txt
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [document]
Saving to: ‘robots.txt’

robots.txt             [ <=>                          ]   484 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:41:07 (85.7 MB/s) - ‘robots.txt’ saved [484]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:07-- https://www.googletagmanager.com/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 404 Not Found
2022-01-18 06:41:08 ERROR 404: Not Found.

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:08-- https://files.virgool.io/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2022-01-18 06:41:09 ERROR 403: Forbidden.

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:09-- https://static.cloudflareinsights.com/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 522 
2022-01-18 06:41:26 ERROR 522: (no description).

--2022-01-18 06:41:26-- https://virgool.io/images/favicon.png?v=v2.6.15
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9855 (9.6K) [image/png]
Saving to: ‘favicon.png?v=v2.6.15’

favicon.png?v=v2.6.15      100%[======================================================>]  9.62K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:27 (130 KB/s) - ‘favicon.png?v=v2.6.15’ saved [9855/9855]

--2022-01-18 06:41:27-- https://virgool.io/css/styles.css?v=v2.6.15
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/css]
Saving to: ‘styles.css?v=v2.6.15.css’

styles.css?v=v2.6.15.css      [    <=>                       ] 903.60K  592KB/s  in 1.5s  

2022-01-18 06:41:28 (592 KB/s) - ‘styles.css?v=v2.6.15.css’ saved [925284]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:28-- https://virgool.test/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
--2022-01-18 06:41:28-- https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5GS688K
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘ns.html?id=GTM-5GS688K.html’

ns.html?id=GTM-5GS688K.html     [ <=>                          ]   266 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:41:29 (29.4 MB/s) - ‘ns.html?id=GTM-5GS688K.html’ saved [266]

--2022-01-18 06:41:29-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/avatar/1C4LLE.png?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 39194 (38K) [image/png]
Saving to: ‘1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_ 100%[======================================================>] 38.28K  173KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:30 (173 KB/s) - ‘1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [39194/39194]

--2022-01-18 06:41:30-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/qhokakomwyb5.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 179870 (176K) [image/png]
Saving to: ‘qhokakomwyb5.png’

qhokakomwyb5.png        100%[======================================================>] 175.65K  567KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:31 (567 KB/s) - ‘qhokakomwyb5.png’ saved [179870/179870]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/v1xnwpnewfys.webp
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12770 (12K) [image/webp]
Saving to: ‘v1xnwpnewfys.webp’

v1xnwpnewfys.webp        100%[======================================================>] 12.47K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:31 (180 KB/s) - ‘v1xnwpnewfys.webp’ saved [12770/12770]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/d28hpu2detkl.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 92847 (91K) [image/png]
Saving to: ‘d28hpu2detkl.png’

d28hpu2detkl.png        100%[======================================================>] 90.67K --.-KB/s  in 0.09s  

2022-01-18 06:41:31 (969 KB/s) - ‘d28hpu2detkl.png’ saved [92847/92847]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/rhyykrc8azq0.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 17539 (17K) [image/png]
Saving to: ‘rhyykrc8azq0.png’

rhyykrc8azq0.png        100%[======================================================>] 17.13K --.-KB/s  in 0.007s 

2022-01-18 06:41:32 (2.47 MB/s) - ‘rhyykrc8azq0.png’ saved [17539/17539]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/fjtc1ydzkuse.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 108524 (106K) [image/png]
Saving to: ‘fjtc1ydzkuse.png’

fjtc1ydzkuse.png        100%[======================================================>] 105.98K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:32 (1.06 MB/s) - ‘fjtc1ydzkuse.png’ saved [108524/108524]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/gfqhgyp18oic.jpeg
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 132085 (129K) [image/jpeg]
Saving to: ‘gfqhgyp18oic.jpeg’

gfqhgyp18oic.jpeg        100%[======================================================>] 128.99K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:32 (1.28 MB/s) - ‘gfqhgyp18oic.jpeg’ saved [132085/132085]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/me0mpjtdmyom.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 113489 (111K) [image/png]
Saving to: ‘me0mpjtdmyom.png’

me0mpjtdmyom.png        100%[======================================================>] 110.83K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:33 (814 KB/s) - ‘me0mpjtdmyom.png’ saved [113489/113489]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/of7krju6oqzk.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105746 (103K) [image/png]
Saving to: ‘of7krju6oqzk.png’

of7krju6oqzk.png        100%[======================================================>] 103.27K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:33 (1.25 MB/s) - ‘of7krju6oqzk.png’ saved [105746/105746]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/oqwhflg4gbnq.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 120994 (118K) [image/png]
Saving to: ‘oqwhflg4gbnq.png’

oqwhflg4gbnq.png        100%[======================================================>] 118.16K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:33 (1.14 MB/s) - ‘oqwhflg4gbnq.png’ saved [120994/120994]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/taqjnfnuzxcx.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 122678 (120K) [image/png]
Saving to: ‘taqjnfnuzxcx.png’

taqjnfnuzxcx.png        100%[======================================================>] 119.80K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:34 (2.00 MB/s) - ‘taqjnfnuzxcx.png’ saved [122678/122678]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/63/posts/qwqrubplfaau/g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 88292 (86K) [image/jpeg]
Saving to: ‘g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fre 100%[======================================================>] 86.22K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:34 (824 KB/s) - ‘g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [88292/88292]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/63/avatar/o8jiNe.png?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32037 (31K) [image/png]
Saving to: ‘o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_ 100%[======================================================>] 31.29K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:34 (558 KB/s) - ‘o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [32037/32037]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/e3oydlcfkr5e/figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 30356 (30K) [image/jpeg]
Saving to: ‘figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fre 100%[======================================================>] 29.64K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:35 (401 KB/s) - ‘figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [30356/30356]

--2022-01-18 06:41:35-- https://files.virgool.io/upload/users/316150/posts/r8rhw88uh1xh/cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 34459 (34K) [image/png]
Saving to: ‘cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fres 100%[======================================================>] 33.65K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:35 (399 KB/s) - ‘cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [34459/34459]

--2022-01-18 06:41:35-- https://files.virgool.io/upload/users/316150/avatar/8sz7Rs.jpeg?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14764 (14K) [image/jpeg]
Saving to: ‘8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h 100%[======================================================>] 14.42K --.-KB/s  in 0.007s 

2022-01-18 06:41:35 (2.11 MB/s) - ‘8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [14764/14764]

--2022-01-18 06:41:35-- https://virgool.io/js/commons.js?v=v2.6.15
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/javascript]
Saving to: ‘commons.js?v=v2.6.15’

commons.js?v=v2.6.15        [      <=>                     ] 997.55K  337KB/s  in 3.0s  

2022-01-18 06:41:39 (337 KB/s) - ‘commons.js?v=v2.6.15’ saved [1021492]

--2022-01-18 06:41:39-- https://virgool.io/js/main.js?v=v2.6.15
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/javascript]
Saving to: ‘main.js?v=v2.6.15’

main.js?v=v2.6.15          [     <=>                      ]  1.21M  580KB/s  in 2.1s  

2022-01-18 06:41:41 (580 KB/s) - ‘main.js?v=v2.6.15’ saved [1267632]

--2022-01-18 06:41:41-- https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13970 (14K) [text/javascript]
Saving to: ‘v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194’

v652eace1692a40cfa3763df669d743 100%[======================================================>] 13.64K --.-KB/s  in 0.02s  

2022-01-18 06:41:42 (600 KB/s) - ‘v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194’ saved [13970/13970]

--2022-01-18 06:41:42-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.ttf
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98924 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Thin.ttf’

Vazir-Thin.ttf         100%[======================================================>] 96.61K  140KB/s  in 0.7s  

2022-01-18 06:41:43 (140 KB/s) - ‘Vazir-Thin.ttf’ saved [98924/98924]

--2022-01-18 06:41:43-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Thin.eot?’

Vazir-Thin.eot?           [ <=>                         ] 96.80K  276KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:41:44 (276 KB/s) - ‘Vazir-Thin.eot?’ saved [99120]

--2022-01-18 06:41:44-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54068 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Thin.woff’

Vazir-Thin.woff         100%[======================================================>] 52.80K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:45 (770 KB/s) - ‘Vazir-Thin.woff’ saved [54068/54068]

--2022-01-18 06:41:45-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43000 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Thin.woff2’

Vazir-Thin.woff2        100%[======================================================>] 41.99K --.-KB/s  in 0.006s 

2022-01-18 06:41:46 (6.59 MB/s) - ‘Vazir-Thin.woff2’ saved [43000/43000]

--2022-01-18 06:41:46-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105360 (103K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Light.ttf’

Vazir-Light.ttf         100%[======================================================>] 102.89K  478KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:46 (478 KB/s) - ‘Vazir-Light.ttf’ saved [105360/105360]

--2022-01-18 06:41:46-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Light.eot?’

Vazir-Light.eot?          [ <=>                         ] 103.09K  470KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:47 (470 KB/s) - ‘Vazir-Light.eot?’ saved [105562]

--2022-01-18 06:41:47-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59688 (58K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Light.woff’

Vazir-Light.woff        100%[======================================================>] 58.29K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:48 (758 KB/s) - ‘Vazir-Light.woff’ saved [59688/59688]

--2022-01-18 06:41:48-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 48168 (47K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Light.woff2’

Vazir-Light.woff2        100%[======================================================>] 47.04K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:48 (570 KB/s) - ‘Vazir-Light.woff2’ saved [48168/48168]

--2022-01-18 06:41:48-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98376 (96K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Regular.ttf’

Vazir-Regular.ttf        100%[======================================================>] 96.07K  435KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:49 (435 KB/s) - ‘Vazir-Regular.ttf’ saved [98376/98376]

--2022-01-18 06:41:49-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Regular.eot?’

Vazir-Regular.eot?         [ <=>                         ] 96.26K  285KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:50 (285 KB/s) - ‘Vazir-Regular.eot?’ saved [98574]

--2022-01-18 06:41:50-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 53744 (52K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Regular.woff’

Vazir-Regular.woff       100%[======================================================>] 52.48K --.-KB/s  in 0.05s  

2022-01-18 06:41:51 (1.10 MB/s) - ‘Vazir-Regular.woff’ saved [53744/53744]

--2022-01-18 06:41:51-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 42744 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Regular.woff2’

Vazir-Regular.woff2       100%[======================================================>] 41.74K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:51 (412 KB/s) - ‘Vazir-Regular.woff2’ saved [42744/42744]

--2022-01-18 06:41:51-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98892 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Medium.ttf’

Vazir-Medium.ttf        100%[======================================================>] 96.57K  606KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:52 (606 KB/s) - ‘Vazir-Medium.ttf’ saved [98892/98892]

--2022-01-18 06:41:52-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Medium.eot?’

Vazir-Medium.eot?          [ <=>                         ] 96.78K  347KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:53 (347 KB/s) - ‘Vazir-Medium.eot?’ saved [99100]

--2022-01-18 06:41:53-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54120 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Medium.woff’

Vazir-Medium.woff        100%[======================================================>] 52.85K  125KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:41:54 (125 KB/s) - ‘Vazir-Medium.woff’ saved [54120/54120]

--2022-01-18 06:41:54-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43152 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Medium.woff2’

Vazir-Medium.woff2       100%[======================================================>] 42.14K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:54 (541 KB/s) - ‘Vazir-Medium.woff2’ saved [43152/43152]

--2022-01-18 06:41:54-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 99840 (98K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Bold.ttf’

Vazir-Bold.ttf         100%[======================================================>] 97.50K --.-KB/s  in 0.04s  

2022-01-18 06:41:55 (2.61 MB/s) - ‘Vazir-Bold.ttf’ saved [99840/99840]

--2022-01-18 06:41:55-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Bold.eot?’

Vazir-Bold.eot?           [ <=>                          ] 97.68K  560KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:56 (560 KB/s) - ‘Vazir-Bold.eot?’ saved [100026]

--2022-01-18 06:41:56-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54560 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Bold.woff’

Vazir-Bold.woff         100%[======================================================>] 53.28K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:56 (917 KB/s) - ‘Vazir-Bold.woff’ saved [54560/54560]

--2022-01-18 06:41:56-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43604 (43K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Bold.woff2’

Vazir-Bold.woff2        100%[======================================================>] 42.58K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:57 (657 KB/s) - ‘Vazir-Bold.woff2’ saved [43604/43604]

--2022-01-18 06:41:57-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 99772 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Black.ttf’

Vazir-Black.ttf         100%[======================================================>] 97.43K --.-KB/s  in 0.04s  

2022-01-18 06:41:57 (2.18 MB/s) - ‘Vazir-Black.ttf’ saved [99772/99772]

--2022-01-18 06:41:57-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Black.eot?’

Vazir-Black.eot?          [ <=>                         ] 97.63K  478KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:58 (478 KB/s) - ‘Vazir-Black.eot?’ saved [99974]

--2022-01-18 06:41:58-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54652 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Black.woff’

Vazir-Black.woff        100%[======================================================>] 53.37K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:59 (691 KB/s) - ‘Vazir-Black.woff’ saved [54652/54652]

--2022-01-18 06:41:59-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43332 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Black.woff2’

Vazir-Black.woff2        100%[======================================================>] 42.32K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:42:00 (510 KB/s) - ‘Vazir-Black.woff2’ saved [43332/43332]

--2022-01-18 06:42:00-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 202616 (198K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘fa-solid-900.ttf’

fa-solid-900.ttf        100%[======================================================>] 197.87K  501KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:42:01 (501 KB/s) - ‘fa-solid-900.ttf’ saved [202616/202616]

--2022-01-18 06:42:01-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 404 Not Found
2022-01-18 06:42:01 ERROR 404: Not Found.

--2022-01-18 06:42:01-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 103300 (101K) [font/woff]
Saving to: ‘fa-solid-900.woff’

fa-solid-900.woff        100%[======================================================>] 100.88K  358KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:42:02 (358 KB/s) - ‘fa-solid-900.woff’ saved [103300/103300]

--2022-01-18 06:42:02-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 79444 (78K) [font/woff2]
Saving to: ‘fa-solid-900.woff2’

fa-solid-900.woff2       100%[======================================================>] 77.58K  394KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:42:03 (394 KB/s) - ‘fa-solid-900.woff2’ saved [79444/79444]

--2022-01-18 06:42:03-- https://virgool.io/images/icons/plus.svg
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/svg+xml]
Saving to: ‘plus.svg’

plus.svg              [ <=>                          ]   942 --.-KB/s  in 0.002s 

2022-01-18 06:42:03 (383 KB/s) - ‘plus.svg’ saved [942]

--2022-01-18 06:42:03-- https://virgool.io/images/icons/tick.svg
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/svg+xml]
Saving to: ‘tick.svg’

tick.svg              [ <=>                          ]   942 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:42:04 (89.8 MB/s) - ‘tick.svg’ saved [942]

--2022-01-18 06:42:04-- https://virgool.io/images/typewriter.png
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 172558 (169K) [image/png]
Saving to: ‘typewriter.png’

typewriter.png         100%[======================================================>] 168.51K  349KB/s  in 0.5s  

2022-01-18 06:42:05 (349 KB/s) - ‘typewriter.png’ saved [172558/172558]

--2022-01-18 06:42:05-- https://virgool.test/images/download-audio.png
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
--2022-01-18 06:42:05-- https://virgool.test/images/download-ebook.png
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
FINISHED --2022-01-18 06:42:05--
Total wall clock time: 1m 2s
Downloaded: 54 files, 6.6M in 14s (479 KB/s)
Converting links in ns.html?id=GTM-5GS688K.html... nothing to do.
Converting links in c3fVa.html... 38.
31-7
Converting links in styles.css?v=v2.6.15.css... 35.
34-1
Converted links in 3 files in 0.06 seconds.
comments powered by Disqus
قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy